Wat is manuele therapie?

De manuele behandelingstechnieken omvatten o.a. mobilisaties, oscillaties en zachte manipulaties van de gewrichten, mobiliserende technieken tijdens bewegingen, neurogene mobilisaties, stretching-technieken, diepe dwarse fricties, harmoniserende technieken, medische oefentherapie en trainingstherapie, stabilisatietraining, oefeningen voor het houdings- en bewegingsgevoel, coördinatieoefeningen, bewegingsadvies, rug- en nekscholing

Voor wie?

Manuele therapie is een efficiënte en geschikte therapie voor de gehele bevolking, voor elke leeftijd, voor elk beroep. Ook sportbeoefenaars kunnen bij de manueel therapeut terecht voor bewegingsadvies ter preventie van sportblessures of voor een efficiënte oorzakelijke behandeling van hun sportletsel. Bij veel sportletsels en overbelastingsletsels ligt het accent van de revalidatie op een goed begeleid oefentherapeutisch programma. De manueeltherapeut is hiervoor ideaal geplaatst. Met manuele therapie kan je stroeve gewrichten en spieren losmaken en zeurende pijn een halt toeroepen. Waar het gaat om omkeerbare gebreken, zoekt een manueeltherapeut namelijk naar de oorzaak in je lichaam zodat een behandeling op maat kan opgesteld worden.

Hoe werkt dit?

Elke manueel therapeutische behandeling wordt voorafgegaan door een vraaggesprek en een uitgebreid functieonderzoek. Daardoor zal de therapeut achterhalen of een bepaald lichaamsdeel normaal functioneert en beweegt zoals het hoort. Het doel hiervan is het evalueren van je functionele hinder. De behandeling is namelijk in eerste instantie gericht op het kunnen hernemen van je normale activiteiten en op je algemene gezondheid. Er wordt gekeken naar het oorzakelijk verband, het lichaam wordt als een 'geheel' beschouwd: ligt de oorzaak op de plaats van het letsel ligt en/of wordt deze door andere factoren veroorzaakt? Verder wordt er nagegaan of je lichaam foute bewegingspatronen en houdingsgewoonten heeft.